Ανώνυμη εταιρεία με επενδύσεις σε«μεγάλους» φωτοβολταϊκούς σταθμούς(μέση τάση) στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

Στα πλαίσια της αναπτυξιακής δραστηριότητας του Ομίλου στον τομέα της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία ενός ενεργειακού κέντρου, με στόχο την αύξηση της οικονομικής απόδοσης των σταθμών μειώνοντας τα λειτουργικά και διαχειριστικά τους έξοδα. Για την υλοποίηση αυτής της καινοτομικής ιδέας η διοίκηση του ομίλου αποφασίζει να συνεργαστεί με την εταιρεία DELTA POST.

Στις 14/6/2010 ιδρύεται η «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕ» και αγοράζει από τον όμιλο άδειες εγκατάστασης φ/β σταθμών ισχύος 4 MW στην περιοχή του νομού Βοιωτίας. Το Μάρτιο του 2013 ηλεκτροδοτούνται 8(*500kW)  σταθμοί και αρχίζει η διάθεση ηλ. ενέργειας προς το δίκτυο. 

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΑΕ-νόμιμος εκπρόσωπος του οποίου είναι ο κος Νικόλαος Ελένης- χαράζει νέα επενδυτική πολιτική αποφασίζοντας τη διεύρυνση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και σε άλλους ασφαλείς και αποδοτικούς τομείς.

20151124_0847391.jpg IMG_8507.JPG IMG_8551.JPG IMG_8556.JPG