Ο ERGONS group αποτελεί τον όμιλο που υπηρετεί με αξιοπιστία, γνώση και υπευθυνότητα τις επενδυτικές αρχές, συμβάλλοντας στην τοπική αειφορία με πρωτοπόρες τεχνολογίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με σεβασμό προς το περιβάλλον.