Ενεργειακή εταιρεία εκμετάλλευσης«μεγάλων» φωτοβολταϊκών σταθμών(μέση τάση) στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο.

Συστάθηκε το 2010 ως η κύρια ενεργειακή εταιρεία του ομίλου στο ηπειρωτικό δίκτυο. Έχει στην ιδιοκτησία της φωτοβολταϊκούς σταθμούς των 500kW στις ευρύτερες περιοχές των νομών Καρδίτσας και Κοζάνης. Οι σταθμοί κατασκευάστηκαν από την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΕ σε συνεργασία με τη ΝΙΚΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΠΕ έχοντας ως συνεργάτες κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων εταιρείες όπως η EGNATIA Group, η ΑΒΒ, η SCHNEDEIR, YINGLI, CONERGY, SMA κα. Οι εργασίες ανέγερσης και λειτουργίας εναρμονίστηκαν πλήρως με όλα τα ισχύοντα για τις εν  λόγω εγκαταστάσεις πρότυπα υπακούοντας γενικότερα στους νόμους της τεχνικής και της επιστήμης.

Η λειτουργία των σταθμών εποπτεύεται, συντηρείται και βελτιώνεται. από τα τμήματα υποδομών του ομίλου.

100_3416.JPG 100_3442[1].JPG IMG_8542.JPG