Το έτος 2007 στα πλαίσια της αναζήτησης νέων επενδυτικών κατευθύνσεων και σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα σε εθνικό επίπεδο η διοίκηση αποφασίζει να επενδύσει στο συγκεκριμένο κλάδο. Τρίτος πυλώνας ανάπτυξης ορίζεται αυτός του τουρισμού σε συνδυασμό με τη real estate δραστηριότητα και θεμελιώνεται με  την εξαγορά της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΑΜΟΥ ΑΕ» το 2010 που είχε στην ιδιοκτησία της ξενοδοχειακή μονάδα 200 κλινών (SAMAINA BAY).  Το 2016 εξαγοράζεται η εταιρεία "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΑΕ" (ξενοδοχείο ΕΡΑΤΩ 100 κλινών). Μεταξύ 2016-2018 ο όμιλος ανακαινίζει και τις δυο μονάδες, δημιουργώντας δύο πολύ σύγχρονα και πολυτελή συγκροτήματα που κοσμούν και αναβαθμίζουν συνολικά την περιοχή προσφέροντάς της παράλληλα 60 νέες θέσεις εργασίας.

SAMIANMARE.jpg

WWW.SHR.GR