Το έτος 2007 στα πλαίσια της αναζήτησης νέων επενδυτικών κατευθύνσεων και σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα σε εθνικό επίπεδο η διοίκηση αποφασίζει να επενδύσει στο συγκεκριμένο κλάδο. Τρίτος πυλώνας ανάπτυξης ορίζεται αυτός του τουρισμού σε συνδυασμό με τη real estate δραστηριότητα και θεμελιώνεται με  την εξαγορά της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΑΜΟΥ ΑΕ» το 2010.

SAMIANMARE.jpg

WWW.SHR.GR